Tóm tắt Luận án Một số vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh

(Bản scan)

1.1. Yêu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài Có thể nói, ngày nay việc xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin hình ảnh một cách hiệu quả là một nhu cầu bức thiết. Trước hết, các hệ thống này đều chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. Khai thác hiệu quả các thông tin loại này sẽ mang lại những lợi ích không thể chối cãi. Trong y học, các thông tin về con người, bản đồ gen, các loại bệnh kèm theo những hình ảnh cụ thể, được tổ chức và lưu trữ hợp lý sẽ giúp ngành này khai thác tốt nhất các kết quả nghiên cứu của mình phục vụ cho bảo vệ sức khoẻ của con người. Việc tạo ra khả năng thực hiện ca mổ ảo là một ví dụ. Trong các ngành công nghiệp thiết kế chế tạo máy, thiết bị, , các mô hình thiết kế được tạo lập lưu trữ và xử lý trong máy tính giúp giảm chi phí chế tạo, thử nghiệm, - Với sự giúp đỡ của các hệ thống thông tin địa lý (GIS), việc quản lý nhà nước sẽ hiệu quả hơn. Kinh nghiệm của các nước phát triển thể hiện rõ điều này. Các vấn đề liên quan đến các thông tin hình ảnh đã được rất nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và tầm quan trọng cũng như ý nghĩa khoa học của nó. Tuy vậy, còn rất nhiều vấn đề mở cần phải nghiên cứu trong lĩnh vực này. Việc tối ưu để tăng tính hiệu quả của các hệ thống thông tin trong lưu trữ, xử lý và bảo mật là rất đáng quan tâm. Đó là lý do để thực hiện đề tài này.

1.2. Mục tiêu đề tài Với các nhu cầu thực tiễn ở trên, đề tài này được xây dựng để góp một phần vào việc nâng cao khả năng ứng dụng của các hệ thống thông tin hình ảnh. Chúng tôi sẽ hướng các nghiên cứu của mình vào một số bài toán tối ưu cụ thể. Do các hệ thống thông tin hình ảnh rất đa dạng, chúng tôi không thể khảo sát hết các vấn đề liên quan. Trong khuôn khổ của luận án này, chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến các thông tin hình ảnh dạng vector, việc tạo lập, lưu trữ và xử lý chúng. Với các mục tiêu trên, đề tài này sẽ thực hiện các vấn đề cụ thể sau:

• Nghiên cứu đề xuất một mô hình lưu trữ các thông tin hình ảnh dạng

vector với các cấp độ thông tin topology khác nhau. • Nghiên cứu vấn để tạo lập dữ liệu dạng vector từ dữ liệu bitmap.

Hướng tiếp cận chủ yếu ở đây là dùng các phép biến đổi Hough và

Radon. • Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các phép biến đổi Hough và

Radon trong bài toán xác định các đối tượng đang đường,pdf 28 trang chauphong 19/08/2022 40
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Một số vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_mot_so_van_de_toi_uu_hoa_va_nang_cao_hieu_qu.pdf