Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng giao thông đường ô tô đã

phát triển rất nhanh chóng, đòi hỏi việc bảo đảm an toàn chạy xe là một vấn đề đặc

biệt phải quan tâm; trong đó có công tác xây dựng hệ thống lan can phòng hộ (hay còn

gọi là hệ thống hộ lan) hai bên lề đường. Qua tính toán sơ bộ đối với các tuyến quốc lộ

chính trong cả nước thì nhu cầu khối lượng hệ thống hộ lan là rất lớn. Nếu kể cả thi

công hệ thống mới và thay thế hệ thống cũ thì tổng chiều dài của hệ thống cọc hộ lan ở

nước ta hiện nay đã lên tới hàng ngàn km.

Trước đây, cọc hộ lan được thi công bằng cách đổ móng bê tông cho từng cọc.

Nhưng hiện nay các nhà thầu đã áp dụng công nghệ mới, sử dụng các thiết bị cơ giới

để đóng cọc trực tiếp xuống nền lề đường. Công nghệ này đã làm tăng năng suất thi

công cọc, giảm giá thành (vì không cần chi phí vật liệu cho bê tông chân cọc) và đặc

biệt là không làm cản trở giao thông trong quá trình thi công. Tuy vậy, các thiết bị thi

công cọc hộ lan ở Việt Nam hiện nay đang phải nhập từ nước ngoài với giá thành đắt

và không chủ động được trong thi công.

Xuất phát từ vấn đề nêu trên, hiện nay một số cơ sở sản xuất ở Việt Nam đã

nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đóng cọc hộ lan (ĐCHL) cho đường ô tô. Tuy

nhiên, việc thiết kế chế tạo máy hiện tại chỉ dựa trên kinh nghiệm chép hình theo mẫu

máy nước ngoài, chưa có cơ sở khoa học để xác định được những giá trị hợp lý của

các thông số kỹ thuật máy. Chính vì vậy, việc nghiên cứu động lực học (ĐLH) của

máy ĐCHL làm cơ sở cho việc xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy là một

vấn đề rất đáng được quan tâm. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định

các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam

chế tạo” có tính cấp thiết, tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn.

2. Mục tiêu của luận án

Xây dựng được cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý theo quan

điểm ĐLH của máy ĐCHL đường ô tô do Việt Nam chế tạo. Khuyến nghị một số

thông số kỹ thuật hợp lý của máy ĐCHL, nhằm hoàn thiện kết cấu, nâng cao hiệu quả

của quá trình khai thác và sử dụng máy.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

Máy ĐCHL đường ô tô do Việt Nam chế tạo, cọc hộ lan, nền đất để thi công cọc

hộ lan.2

b. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu ĐLH của máy ĐCHL đường ô tô MHP-01 do Việt Nam chế tạo

hiện đang được sử dụng trong thi công cọc hộ lan và có các thông số kỹ thuật như

trong bảng 1.8.

- Cọc ống thép hở tiết diện nhỏ, có kích thước cho trước.

- Nền đất mà máy đóng cọc ở trên đó, cụ thể là nền đất cấp phối (nền đắp) ở lề

đường Quốc lộ thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, có độ chặt tiêu chuẩn K 0,95 0,98 =  .

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án đã sử dụng các phương pháp: nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên

cứu thực nghiệm và khảo sát.

a. Nghiên cứu lý thuyết

- Nghiên cứu ĐLH hệ thống TĐTL của máy: Xây dựng sơ đồ các mạch thủy lực

và mô hình ĐLH hệ thống TĐTL của máy tương ứng với các trạng thái làm việc; thiết

lập các hệ phương trình vi phân dựa trên phương trình cân bằng lưu lượng và phương

trình cân bằng lực, giải các hệ phương trình vi phân bằng Matlab Simulink để xác định

các thông số ĐLH của hệ TĐTL.

- Nghiên cứu ĐLH hệ khung sàn của máy: Xây dựng mô hình ĐLH hệ khung sàn

của máy; thiết lập các phương trình chuyển động của hệ khung sàn của máy dựa trên

phương trình Lagrange loại II và tiến hành giải hệ phương trình chuyển động bằng

Matlab để xác định các thông số ĐLH của hệ khung sàn máy.

b. Nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm bằng cách tiến hành đo đạc trên máy ĐCHL đang làm

việc tại hiện trường để kiểm chứng độ tin cậy, độ chính xác của mô hình lý thuyết và

các kết quả tính toán lý thuyết, đồng thời xác định một số thông số đầu vào cho việc

giải mô hình ĐLH.

c. Phương pháp khảo sát

Sử dụng phần mềm Matlab và các mô hình toán học đã xây dựng từ nghiên cứu lý

thuyết để khảo sát sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến các thông số ĐLH, làm cơ sở

để xác định các thông số hợp lý của máy ĐCHL theo quan điểm ĐLH (hệ số động lực

là nhỏ nhất và thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn hệ số động lực cho phép).

pdf 151 trang chauphong 16/08/2022 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------------------------**------------------------ 
NGUYỄN ANH NGỌC 
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT HỢP LÝ CỦA MÁY ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG 
Ô TÔ DO VIỆT NAM CHẾ TẠO 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
Hà Nội, 2021
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------------------------**------------------------ 
NGUYỄN ANH NGỌC 
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT HỢP LÝ CỦA MÁY ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG 
Ô TÔ DO VIỆT NAM CHẾ TẠO 
Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ 
 XÂY DỰNG NÂNG CHUYỂN 
Ngành: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 
Mã số: 9520116 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
Hà Nội, 2021
 i 
LỜI CẢM ƠN 
Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. 
NGƯT Nguyễn Văn Vịnh và PGS. TS. NGƯT Nguyễn Bính, những người Thầy đã 
luôn định hướng, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá 
trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. 
Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo tại Bộ môn Máy xây dựng - 
Xếp dỡ, các nhà khoa học của Trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện Cơ điện nông 
nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Đại học Xây 
dựng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Giao thông, Viện 
Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải đã giúp đỡ và góp ý cho tôi trong quá trình 
nghiên cứu và viết luận án của mình. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải, phòng 
Đào tạo Sau đại học, Khoa Cơ khí, Phòng Khoa học công nghệ, Trung tâm Khoa học 
Công nghệ Giao thông Vận tải, Trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công 
nghệ Giao thông Vận tải cùng các phòng ban chức năng trong Nhà trường đã tạo điều 
kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu để đạt được kết quả mong muốn. 
Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Linh 
Hà cùng Công ty Cổ phần Xây dựng và quản lý bảo trì đường bộ Sông Hồng đã tạo 
mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện đo đạc thực nghiệm thiết bị tại hiện trường 
để hoàn thành luận án. 
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ 
trợ tôi rất nhiều về mặt thời gian, cũng như ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để giúp tôi 
hoàn thành luận án này. 
 Tác giả luận án 
 Nguyễn Anh Ngọc 
 ii 
LỜI CAM ĐOAN 
 Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các 
thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế 
tạo” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và tài liệu trong luận án là 
trung thực và chưa được công bố trong bất kì công trình nghiên cứu nào. Tất cả những 
nội dung tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ. 
 Tác giả luận án 
 Nguyễn Anh Ngọc 
 iii 
MỤC LỤC 
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... i 
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... ii 
MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU ........................................................................................ vi 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ........................................... ix 
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. x 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ẢNH ........................................................................... xii 
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1 
2. Mục tiêu của luận án ................................................................................................ 1 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 1 
4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 2 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án .............................................................. 2 
6. Điểm mới của luận án .............................................................................................. 3 
7. Bố cục và nội dung nghiên cứu của luận án ............................................................ 3 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................... 6 
1.1. Tổng quan về hệ thống hộ lan đường ô tô ............................................................ 6 
1.1.1. Vai trò của hệ thống hộ lan............................................................................ 6 
1.1.2. Tổng quan về cấu tạo của hệ thống hộ lan .................................................... 6 
1.1.3. Nhu cầu về hệ thống hộ lan đường ô tô ở Việt Nam ..................................... 8 
1.2. Tổng quan về đặc điểm địa chất và các thông số địa kỹ thuật thuộc vùng 
đồng bằng Bắc Bộ........................................................................................................ 8 
1.2.1. Đặc điểm địa chất thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ ........................................ 8 
1.2.2. Các thông số kỹ thuật của đất ........................................................................ 9 
1.3. Tổng quan về công tác cơ giới hóa thi công cọc hộ lan ..................................... 11 
1.4. Tổng quan về máy đóng cọc hộ lan MHP-01 được chế tạo tại Việt Nam ......... 14 
1.4.1. Sơ đồ cấu tạo tổng thể của máy ................................................................... 14 
1.4.2. Đặc tính kỹ thuật của máy ........................................................................... 15 
1.4.3. Nguyên lý làm việc của máy MHP-01 ........................................................ 15 
1.5. Tổng quan các công trình đã nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan 
đến luận án ................................................................................................................. 19 
1.5.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về động lực học hệ thống 
truyền động thủy lực .............................................................................................. 19 
1.5.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về động lực học máy ....................... 25 
1.5.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu về máy đóng cọc hộ lan .................. 33 
 iv 
1.5.4. Phân tích và nhận xét về các công trình nghiên cứu đã công bố liên 
quan đến luận án .................................................................................................... 37 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .............................................................................................. 39 
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁY ĐÓNG CỌC 
HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ DO VIỆT NAM CHẾ TẠO ...................................... 40 
2.1. Nghiên cứu động lực học hệ khung sàn máy trong quá trình làm việc .............. 40 
2.1.1. Nghiên cứu động lực học hệ khung sàn máy khi đóng cọc ......................... 40 
2.1.2. Nghiên cứu động lực học hệ khung sàn máy khi nhổ cọc ........................... 54 
2.2. Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực của máy đóng cọc 
hộ lan trong quá trình làm việc .................................................................................. 62 
2.2.1. Sơ đồ hệ thống truyền động thủy lực của máy MHP-01 ............................. 62 
2.2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực của máy 
MHP-01 ................................................................................................................. 63 
2.2.3. Nghiên cứu động lực học xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa trong 
các quá trình làm việc ............................................................................................ 64 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .............................................................................................. 80 
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ 
ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁY ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ DO 
VIỆT NAM CHẾ TẠO ...................................................................................... 82 
3.1. Mục đích thực nghiệm ........................................................................................ 82 
3.2. Các thông số thực nghiệm .................................................................................. 82 
3.3. Địa điểm tiến hành thực nghiệm ........................................................................ 82 
3.4. Đối tượng thực nghiệm và các thiết bị đo .......................................................... 82 
3.4.1. Đối tượng thực nghiệm ................................................................................ 82 
3.4.2. Lựa chọn đầu đo và thiết bị đo .................................................................... 83 
3.5. Sơ đồ khối tiến hành thực nghiệm ...................................................................... 85 
3.6. Bố trí đầu đo và thiết bị đo ................................................................................. 85 
3.7. Kết quả thực nghiệm và xử lý số liệu ................................................................. 88 
3.7.1. Xử lý kết quả đo thực nghiệm ..................................................................... 88 
3.7.2. Kết quả thực nghiệm ................................................................................... 88 
3.8. Phân tích và so sánh kết quả thực nghiệm với kết quả lý thuyết ........................ 93 
3.8.1. Áp suất dầu trong xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa ............................ 94 
3.8.2. Chuyển vị và chuyển vị góc của khung sàn máy ........................................ 96 
3.8.3. Lực tác dụng lên nền tại hai bánh xe ........................................................... 99 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................ 103 
 v 
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÔNG SỐ 
ĐỘNG LỰC HỌC VÀ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA MÁY 
ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ DO VIỆT NAM CHẾ TẠO .............. 104 
4.1. Khảo sát ảnh hưởng của thông số làm việc của máy đến các thông số động 
lực học của xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa khi đóng cọc ............................. 104 
4.1.1. Ảnh hưởng của đường kính xi lanh đến các thông số động lực học 
của xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa khi đóng cọc ..................................... 104 
4.1.2. Ảnh hưởng của mô đun đàn hồi của dầu thủy lực đến các thông số 
động lực học của xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa khi đóng cọc ................ 106 
4.2. Khảo sát ảnh hưởng của thông số làm việc của máy và thông số của nền 
đất đến các thông số động lực học củ ... ng và 
nhổ cọc hộ lan đường ô tô, Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866 - 7056), 
tr. 70-78. 
4. ThS. Nguyễn Anh Ngọc, PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh, PGS. TS. Nguyễn Bính 
(2019), Nghiên cứu động lực học động cơ thủy lực dẫn động cơ cấu di chuyển của 
máy đóng cọc hộ lan đường ô tô, Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866 - 7056), 
tr. 39-47. 
5. ThS. Nguyễn Anh Ngọc, PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh (2021), Nghiên cứu động lực 
học kết cấu khung sàn của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô, Tạp chí Cơ khí Việt 
Nam (ISSN 0866 - 7056), tr. 101-112. 
6. ThS. Nguyễn Anh Ngọc, PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh, PGS. TS. Nguyễn Bính 
(2021), Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của máy đóng 
cọc hộ lan đường ô tô, Tạp chí Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818), tr. 126-131. 
7. ThS. Nguyễn Anh Ngọc (2019), Đề tài NCKH cấp trường ĐH Giao thông Vận tải, 
mã số T2018-CK-005, Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực của 
máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo. 
 130 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
A- Các tài liệu tiếng Việt 
[1]- Nguyễn Thúc An (2003), Lý thuyết về dao động, NXB Trường Đại học Thủy lợi, 
Hà Nội. 
[2]- Vũ Thanh Bình, Nguyễn Đăng Điệm (1999), Truyền động máy xây dựng xếp dỡ, 
NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[3]- Nguyễn Bính (1994), Nghiên cứu khai thác hợp lý đội máy thi công đường ô tô ở 
Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[4]- Nguyễn Bính ( 2004), Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ, NXB Xây dựng, Hà Nội. 
[5]- Nguyễn Bính (2005), Máy thi công chuyên dùng, NXB Giao thông Vận tải, Hà 
Nội. 
[6]- Nguyễn Bính (2015), Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT “Nghiên cứu thiết kế chế tạo 
máy búa thủy lực MHP-01 đóng cọc hộ lan đường ôtô”, mã số DTDN LH-
CMC01, Hà Nội. 
[7]- Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng, Trương Quốc Thành (2002), Cơ sở thiết kế 
máy xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội. 
[8]- Nguyễn Văn Chọn (1998), Kinh tế trong đầu tư, trang bị và sử dụng máy xây 
dựng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
[9]- Đỗ Bá Chương (1998), Thiết kế đường ô tô, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội. 
[10]- Bùi Thanh Danh (2017), Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tính toán kết cấu thép 
cổng trục chuyên dùng do Việt Nam chế tạo phục vụ lao lắp dầm bê tông trên xà 
mũ trụ cầu, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông vận tải. 
[11]- Chu Văn Đạt và các cộng sự (2013), Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất và lưu 
lượng của dầu tới vận tốc và tần số đập trong búa đập thủy lực, Tạp chí Cơ khí 
Việt Nam, Số 9-2013, tr. 76-81. 
[12]- Nguyễn Đăng Điệm, Nguyễn Anh Ngọc (2012), Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về khai 
thác máy xây dựng, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 3-2012, tr.10-14. 
[13]- Nguyễn Đăng Điệm, Nguyễn Văn Vịnh (2014), Truyền động máy xây dựng. 
NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[14]- Nguyễn Đăng Điệm (chủ biên) và các tác giả khác ( 2015), Máy xây dựng, NXB 
Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[15]- Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc (2003), Nền và móng công trình cầu đường, 
NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[16]- Vũ Đình Hiền (2011), Sửa chữa đường ô tô, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[17]- Võ Văn Hường và các cộng sự (2014), Động lực học ô tô, NXB Giáo dục, Hà 
Nội. 
 131 
[18]- Nguyễn Văn Hợp, Phạm Thị Nghĩa (1996), Kết cấu thép máy xây dựng, NXB 
Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[19]- Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Hoàng Minh (2016), Nghiên cứu dao động của xe cơ 
sở lắp pháo phòng không khi bắn hành tiến, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5-
2016, tr 195-199. 
[20]- Trần Quang Hùng, Phạm Duy Hải (2009), Động lực học và mô phỏng van 
SERVO điều khiển bơm thủy lực linh hoạt theo tải, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 
5-2009, tr 20-22. 
[21]- Trần Quang Hùng, Phạm Duy Hải, Lưu Minh Hùng (2015), Động lực học bơm 
linh hoạt theo tải sử dụng trong hệ thống thủy lực, Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số 
5-2015, tr. 80-84. 
[22]- Lê Hồng Pương, Lê Anh Sơn (2014), Động lực học thiết bị công tác máy xúc 
thủy lực tích hợp đĩa cắt bê tông cốt thép, Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số 9-2014. 
[23]- Trần Quang Hùng, Lê Anh Sơn (2014), Xác định chuyển động của các khâu dẫn 
khi định trước quỹ đạo chuyển động đĩa cắt trong tổ hợp máy xúc thủy lực - thiết 
bị cắt bê tông cốt thép, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 11-2014. 
[24]- Nguyễn Văn Khang (2007), Động lực học hệ nhiều vật, NXB Khoa học và Kỹ 
thuật, Hà Nội. 
[25]- Vũ Đức Lập và các cộng sự (2013), Lựa chọn phương án bố trí chung pháo 
phòng không lên xe bánh lốp có xét tới ảnh hưởng của dao động thân xe, Tạp chí 
Cơ khí Việt Nam, số 1-2013, tr 105-108. 
[26]- Nguyễn Thành Long và các tác giả khác (1998), Nền đường đắp trên nền đất yếu 
trong điều kiện Việt nam, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. 
[27]- Vũ Thế Lộc, Nguyễn Đăng Điệm và các tác giả khác (2007), Sổ tay máy xây 
dựng, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[28]- Vũ Thế Lộc, Vũ Thanh Bình (1997), Máy làm đất, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[29]- Nguyễn Thành Lương (2007), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXB Khoa học và 
Kỹ thuật, Hà Nội. 
[30]- Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Văn Dương (2006), Địa chất công trình, NXB Giao 
thông vận tải, Hà Nội. 
[31]- Phạm Văn Nghệ, Đỗ Đức Phúc (2003), Máy búa và máy ép thủy lực, NXB Giáo 
dục, Hà Nội. 
[32]- Đinh Văn Phong (2010), Mô phỏng số và điều khiển các hệ cơ học, NXB Giáo 
dục, Hà Nội. 
[33]- Nguyễn Phùng Quang (2005), Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự 
động, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
 132 
[34]- Đỗ Sanh (2008), Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật, NXB Bách 
khoa, Hà Nội. 
[35]- Đinh Gia Tường (1995), Động lực học máy, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 
Nội. 
[36]- Nguyễn Ngọc Trung (2018), Nghiên cứu động lực học của máy ép cọc thủy lực 
di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam, Luận án 
Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông vận tải. 
[37]- Nguyễn Văn Vịnh (2004), Động lực học máy xây dựng xếp dỡ, Tài liệu giảng 
dạy Cao học chuyên ngành Máy xây dựng xếp dỡ, trường Đại học GTVT, Hà 
Nội. 
[38]- Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Văn Thuyên (2015), Nghiên 
cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy 
khoan đá kiểu tuần hoàn ngược, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 5-2015. 
[39]- Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Thị Hiếu Thảo (2015), Nghiên cứu động lực học hệ 
xi lanh thủy lực điều khiển cần khoan của máy khoan đá kiểu tuần hoàn ngược, 
Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9-2015. 
[40]- Nguyễn Văn Vịnh và các cộng sự (2014-2015), Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 
máy khoan đá bộ gầu xoay đường kính lớn phục vụ công tác thi công cọc khoan 
nhồi Đề tài NCKH cấp Bộ. 
[41]- Nguyễn Thiệu Xuân (2014), Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm máy xây 
dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội. 
[42]- Nguyễn Doãn Ý (2009), Xử lý số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật, NXB Khoa 
học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
[43]- Bộ Giao thông Vận tải (2002), Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ 
Việt Nam đến năm 2025, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
[44]- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam (2000), Vỏ phong hóa và trầm tích địa tứ 
Việt Nam, Cục Địa chất, Hà Nội. 
[45]- TCVN 4244:2005 (2005), Thiết bị nâng- Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật 
[46]- TCVN 10304:2014 (2014), Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế 
[47]- TCVN 12681:2019 (2019), Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải 
phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng 
B- Các tài liệu tiếng nước ngoài 
1- Tiếng Anh 
[48]- Kuang Hao (2001), Dynamics performance numerical simulation of hydraulic 
pile driver and electro - hydraulic control system design, Master thesis, Xi’an 
Construction technology University, China. 
 133 
[49]- Song Yonggang (2004), Research on electro – hydraulic system of hydraulic 
drop type piling machine, Master thesis, Chang’an University, Xi’an, China. 
[50]- Song Yonggang, Huang Shanjing (2006), Efficiency study for hydraulic system 
of drop hammer type pile driver, Construction Machinery - Hydrostatics and 
Hydrodynamics, No37, 55-60. 
[51]- Shi Jijiang (2009), The electro – hydraulic design of hydraulichammer for 
highway guardrail, A dissertation submitted for the Degree of Master, Chang’an 
University, Xi’an, China. 
[52]- Yao Qingchang, Meng Fanrong, Wang Jinxing, Gao Fei (2014), Model ZGY60 
crawler type hydraulic pile driver, Products and Structures Vol.45, No5, 18-21. 
[53]- Hassan Mohammed Yousif, Kothapalli Ganesh (2012), Interval Type-2 fuzzy 
position control of electro-hydraulic actuated, International Journal of Science 
and Technology, No22-2012. 
[54]- Stefan Chwastek (2016), Montion stabiliti modal shaping for wheeled unsprung 
construction mashinery, Journal Automation in Construction, No71-2016. 
[55]- P. Casoli, A. Gambarotta, N. Pompini, L. Ricco (2016), Hybridization methodo-
logy based on DP algorithm for hydraulic mobile machinery – Application to a 
middle size excavator, Journal Automation in Construction, No61-2016. 
[56]- Gang Wang, Yuwan Cen (2011), Simulation on the Regulating Characteristics of 
the Pulse Modulation Hydraulic hammer, Avanced Materials Research Vol 422 
(2012), pp 176 – 183. 
[57]- Zishan Xu, Guoping Yang (2016), Modeling and simulation of hydraulic 
hammer for sleeve valve. 
[58]- Zishan Xu, Guoping Yang, Hanghang Wei, Shutao Ni (2015), Dynamic 
performance analysis of gas-liquyd united hydraulic hammer. 
[59]- Hongjun Liu, Shuya Zhi (2013), The application research of the hydraulic 
breaking hammer. 
[60]- Huang Lei, Yuan Genfu, Chen Xuehui (2012), Simulation analysis of certain 
hydraulic lifting appliance under different working condition. 
2- Tiếng Hungary 
[61]- Furesz Ferenc, Latranyi Jeno, Zalka Andras (1987), Hidraulikus rendszerek 
felepitese II, Budapesti muszaki egyetem mernoki tovabbkepzo intezet, 
Budapest. 
3- Tiếng Nga 
[62]- И.П. Бородачев (1975), Справочник конструктора дорожных машин, Изда-
тельство Машностроение, Москва. 
[63]- С.К. Полянский (1995), Техническая эксплуатация машин в строитель-
стве, Издательство Будивельник, Киев. 
 134 
[64]- Ю.П. Майоров и другие (2005), Определение показательлей процеса изме-
нения гидравлического привода с регулированием скорости обьемным 
способом, Издатель-ство МИМИТ, Москва. 
[65]- Л.А. Фейгин (2001), Эксплуатация строительных машин и оборудования, 
Издательство Строительство, Москва. 
[66]- РД22-313-89 (1991), Методическое указание по определению 
экономической эффективности новой строительной, дорожной и 
мелиоративной техники, Москва. 
[67]- И.Я. Хархута (1990), Дорожные машины, Издательство Машиностроение, 
Ленинград. 
PHỤ LỤC 
Các tài liệu kèm theo luận án được đóng thành 02 tập: 
1. Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án 
2. Phụ lục luận án, gồm các phần: 
 - Phụ lục 1: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống hộ lan và máy ĐCHL đường ô tô 
 - Phụ lục 2: Thông số kỹ thuật của máy ĐCHL MHP-01 dùng để tính toán ĐLH 
 - Phụ lục 3: Nghiên cứu ĐLH máy ĐCHL đường ô tô do Việt Nam chế tạo 
 - Phụ lục 4: Nghiên cứu thực nghiệm máy ĐCHL đường ô tô do Việt Nam chế tạo 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_co_so_khoa_hoc_xac_dinh_cac_thong_so_ky_t.pdf
  • pdfPhụ lục Luận án.pdf
  • pdfThông tin Luận án - ENG.pdf
  • pdfThông tin Luận án - VIE.pdf
  • pdfTóm tắt Luận án - ENG.pdf
  • pdfTóm tắt Luận án - VIE.pdf