Luận văn Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng hoạt động một số cảm biến sử dụng trong nghành cơ khí ô tô

1.1 Giới thiệu chung Ngày nay, cảm biến là thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong tất cả các thiết bị, từ đồ dùng trong gia đình cho đến các thiết bị tiên tiến và trong đó có cả ngành công nghiệp ô tô. Vì vậy nghiên cứu về cảm biến để ứng dụng nó cách hiệu quả là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt. 1.1.1 Công dụng cảm biến Cảm biến là thiết bị chịu tác động của đại lượng cần đo không có tính chất điện ở đầu vào ký hiệu là m và cho ở đầu ra một đại lượng mang bản chất điện có thể đo được ký hiệu là s, Đại lượng điện s là hàm của đại lượng cần đo m: S = F(m) 1.1.2 Phân loại Cảm biến được phân loại theo nhiều cách: 1. Theo nguyên lý chuyển đổi

• Nguyên lý chuyển đổi vật lý; • Nguyên lý chuyển đổi hóa học;

• Nguyên lý chuyển đổi sinh học. 2. Theo thông số của mô hình mạch thay thế

• Cảm biến tích cực: đầu ra là nguồn áp hoặc nguồn dòng: • Cảm biến thụ động: đặc trưng bởi các thông số R,C,L.tuyến tính hay

phi tuyến tính. 3. | Theo tín hiệu kích thích

• Cảm biến quang điện; • Cảm biến nhiệt điện; - Cảm biến vị trí, khoảng cách: • Cảm biến vận tốc, gia tốc; • Cảm biến đo lường, thể tích chất lưu; • Cảm biến điện hóa; • Cảm biến từ - Cảm biến lực.

 

pdf 109 trang chauphong 19/08/2022 980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng hoạt động một số cảm biến sử dụng trong nghành cơ khí ô tô", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phan_tich_co_so_ly_thuyet_va_mo_phong_hoat_dong_mot.pdf