Tóm tắt Luận án Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifefa indica L.)

(Bản scan)

Xoài (Mangifera indica L.) là cây ăn trái được trồng ở nhiều nơi và có giá trị cao, cả về mặt dinh dưỡng cũng như xuất khẩu. Tuy nhiên, ở xoài có hiện tượng rụng trái non rất nhiều làm cho năng suất xoài giảm mạnh. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự kiểm soát các hiện tượng sinh lý thực vật, bao gồm sự rụng. Do đó để tài: “ Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifera indica L.)” nhằm: - Tìm hiểu hiện tượng rụng của trái xoài non dưới ảnh hưởng

của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật; - Áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm

soát sự rụng trái non của xoài Cát Hòa Lộc. Thí nghiệm được thực hiện tại Bộ môn Sinh lý thực vật - Di truyển trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và phòng thí nghiệm Sinh lý - Sinh hóa -Vi sinh trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh. Một số thí nghiệm về giải phẫu và đo các chất điều hòa sinh trưởng thực vật được thực hiện tại trường Đại học Maine và trường Đại học Nice-Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp). Đo sự thoát khí etilen được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh.pdf 27 trang chauphong 19/08/2022 3560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifefa indica L.)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_tim_hieu_va_ap_dung_cac_chat_dieu_hoa_sinh_t.pdf