Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Bản scan)

 Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của luận án | Trong những thập niên gần đây, nuôi trồng thủy sản ở khu vực Châu

Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang trên đà phát triển, nhất là nghề nuôi tôm biển ở những vùng ven biển, cửa sông. Tuy nhiên, một trở ngại lớn ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng là vấn đề dịch bệnh bùng nổ trong quá trình nuôi cùng với sự suy thoái môi trường. Vì thế, vấn đề cấp bách hiện nay là phải xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi, các yếu tố môi trường, mùa vụ xuất hiện bệnh để giảm những thiệt hại do bệnh tôm gây ra hầu có thể mở rộng và phát triển nghề nuôi tôm biển một cách bền vững ở Việt Nam, cụ thể là các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). 1.2. Mục tiêu của luận án Đề tài được thực hiện nhằm xác định vi sinh vật (vi khuẩn và virus). gây bệnh; lứa tuổi nhiễm và thời điểm xuất hiện một số bệnh thường gặp trên tôm sú nuôi ở các mô hình nuôi chủ yếu: quảng canh (QC), bán thâm canh (BTC), “Tôm - Lúa” và thâm canh (TC) - nuôi công nghiệp (CN) ở ĐBSCL để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phòng trị thích hợp. 1.3. Nội dung của luận án - Nghiên cứu mầm bệnh vi khuẩn, chủ yếu nhóm Vibrio trên tôm sú nuôi trên mô hình BTC và “Tôm -Lúa”. - Nghiên cứu mầm bệnh virus (MBV và WSSV) trên tôm sú và các loài thuộc họ tôm he trên mô hình BTC, “Tôm - Lúa” và QC (“Tôm - Rừng” và “Rừng-Tôm”). ĐH,Mr.TỰ NHẸ NÓpdf 30 trang chauphong 19/08/2022 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_mot_so_vi_khuan_va_virus_gay_benh.pdf