Tóm tắt Luận án Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ B.Subtilis S5

(Bản scan)

1. Tính cấp thiết của luận án

Protease là một nhóm enzyme được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghệ Thực phẩm... Trong thời gian gần đây một số nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu sử dụng protease trong chế biến

Thủy sản. Nhưng, các công trình nghiên cứu sử dụng protease trong lĩnh | vực này chưa đầy đủ và vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu. Đây là lĩnh vực còn mới mẻ nhưng có rất nhiều triển vọng ở nước ta.

Người ta có thể thu nhận protease từ nhiều nguồn khác nhau như từ thực vật, từ nội tạng động vật hay từ vi sinh vật. Trong đó nguồn protease từ vi sinh vật nhất là từ vi khuẩn Bacillus subtilis là hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng vì B.subtilis có khả năng sản xuất protease có hoạt tính cao và có nhiều ưu thế hơn hẳn.

Trong chế biến Thủy sản, protease có thể được sử dụng trong công nghệ sản xuất nước mắm để rút ngắn thời gian chế biến hoặc sử dụng để sản xuất bột đạm thủy phân từ cá tạp. Cá tạp là loại cá kém giá trị kinh tế, tính riêng tại Khánh Hòa, theo số liệu thống kê của Sở Thủy sản, sản lượng khai thác cá mối (một loại cá tạp) chiếm 20% - 25% tổng sản lượng khai thác. Cá mối có cơ thịt không săn chắc nên giá trị kinh tế thấp, trong chương trình "Chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng" của Bộ Thủy

sản có hướng nghiên cứu sử dụng hợp lý các nguồn cá tạp. Một trong các | hướng “Chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng” từ cá mối đó là sử

dụng cá mối để sản xuất bột đạm thủy phân. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ B.subtilis SS” là cần thiết trong lĩnh vực chế biến Thủy sản.pdf 31 trang chauphong 19/08/2022 4141
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ B.Subtilis S5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_qua_trinh_thuy_phan_protein_ca_ba.pdf