Luận văn Áp dụng công nghệ Java Servlet, JSP xây dựng web Application hỗ trợ quản lý quy trình quản lý nhân sự cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

(Bản scan)

DẪN NHẬP

Chúng ta đều biết rằng công nghệ thông tin đang trở thành ngành nghề kinh tế chủ đạo, là cơ sở hạ tầng cho sự phát triển các ngành sản xuất khác, tạo thêm nhiều ngành nghề mới và đang làm thay đổi sâu sắc các ngành công nghiệp khác. Trong lĩnh vực quản lý giáo dục công nghệ thông tin cũng chiếm một vị trí then chốt và tạo ra những bước cải cách quan trọng trong phương thức quản lý truyền thống.

Trong tình hình phát triển công nghệ thông tin như hiện nay việc áp dụng tin học hoá trong công tác quản lý giáo dục là vấn đề rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Tại Sở giáo dục tỉnh Cà Mau cho đến nay vẫn còn áp dụng phương thức quản lý truyền thống, hằng ngày phòng tổ chức cán bộ ngoài việc xử lý khối lượng công việc rất lớn, còn phải lưu trữ rất nhiều hồ sơ, sổ sách của giáo viên, nhân viên. . .nên mỗi khi tìm kiếm thông tin rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Chúng tôi với vai trò là chuyên viên đang công tác tại Sở giáo dục Cà Mau áp dụng những kiến thức về công nghệ thông tin đã học để xây dựng dụng Web hỗ trợ các qui trình quản lý nhân sự cho Sở GD – ĐT tỉnh Cà Mau nhằm góp phần công sức trong công tác tin học hóa công tác quản lý giáo dục ở địa phương.

| Ứng dụng Web hỗ trợ các qui trình quản lý nhân sự của Sở GD – ĐT tỉnh Cà Mau có thể quản lý việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, giáo viên trên máy tính ngoài ra còn có thể tự động hay bán tự động giải quyết các nghiệp vụ tổ chức cán bộ quản lý như lương, thuyên chuyển công tác, tìm kiếm thông tin, lập các báo cáo thống kê và tra cứu các văn bản pháp qui.

Từ những yêu cầu thực tế chúng tôi nhận thấy phải xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự như thế nào để có thể cung cấp thông tin một cách nhanh chóng kịp thời nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý đạt hiệu quả hơn.pdf 101 trang chauphong 19/08/2022 10300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Áp dụng công nghệ Java Servlet, JSP xây dựng web Application hỗ trợ quản lý quy trình quản lý nhân sự cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_van_ap_dung_cong_nghe_java_servlet_jsp_xay_dung_web_app.pdf