Luận án Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

Mặt đường bê tông xi măng (BTXM) là một trong các loại kết cấu áo đường cấp cao

mang nhiều ưu điểm nổi bật như sau: Bền vững, tuổi thọ có thể tới 25-30 năm; Cường độ

cao, thích hợp với tất cả các phương tiện; Cường độ mặt đường ít chịu tác động bởi việc

thay đổi nhiệt độ như mặt đường nhựa; Có khả năng chống bào mòn tốt, hệ số bám giữa

bánh xe và mặt đường cao; Ổn định cường độ đối với ẩm và nhiệt, cường độ không

những không bị giảm mà còn tăng theo thời gian, ít có hiện tượng bị lão hóa như mặt

đường bê tông nhựa; Chi phí duy tu, bảo dưỡng thấp. Mặt khác đây là loại kết cấu mặt

đường mà chúng ta có thể chủ động được nguồn nguyên liệu, công nghệ thi công không

quá phức tạp.

Với những ưu điểm như trên mặt đường BTXM có thể áp dụng rộng rãi làm kết cấu

áo đường cho các tuyến đường cấp cao, làm mặt đường trong sân bay và trên các trục

đường ô tô có lưu lượng trục xe lớn và nhiều xe tải trọng nặng lưu hành.

Ở Việt Nam hiện nay trong tính toán thiết kế mặt đường cứng đường ô tô và sân bay

đang sử dụng quy trình tạm thời thiết kế mặt đường BTXM đường ô tô theo QĐ

3230/2012 và TCVN 10907/2015. Tuy nhiên trong thực tế khai thác tại Việt Nam với

nhiều nguyên nhân khác nhau, mặt đường đã xuất hiện một số dạng hư hỏng gây ảnh

hưởng nhất định đến chất lượng khai thác của kết cấu mặt đường ô tô và sân bay. Trong

đó có các hiện tượng nứt vỡ tấm, nứt tại các cạnh tấm cạnh các khe dãn do ứng suất nhiệt.

Các hư hỏng trên làm suy giảm chất lượng tấm BT, suy giảm chất lượng khai thác mặt

đường.

Do các quy trình hiện tại đang được sử dụng tại Việt Nam không hoàn toàn do

chúng ta tự biên soạn, mà trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn của nước ngoài (quy định

tạm thời theo QĐ 3230/2012 được biên soạn trên cơ sở tham khảo từ quy trình của Trung

Quốc JTG D40-2011 và TCVN 10907/2015 thiết kế mặt đường sân bay, được biên soạn

trên cơ sở tham khảo quy trình thiết kế sân bay của Nga). Đây là các tiêu chuẩn kỹ thuật

phù hợp với điều kiện thực tế của Trung Quốc và của Nga về vật liệu, về điều kiện khí

hậu, trình độ công nghệ thi công của Trung Quốc và của Nga. Để các quy định về kỹ

thuật trong các quy trình trên phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, liên quan đến

điều kiện vật liệu, điều kiện khí hậu thời tiết, cần tiến hành các nghiên cứu hiệu chỉnh, bổ

sung một số yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế cùng những phân tích nêu trên, đề tài “Nghiên

cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường

BTXM đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam”, trong luận án chọn hướng

nghiên cứu về một số vấn đề kỹ thuật liên quan sử dụng có hiệu quả lớp cách ly trong kết

cấu mặt đường cứng hệ nhiều lớp và đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường đến sự

làm việc của tấm BT, là lĩnh vực nghiên cứu cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.2

2. Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của lớp cách ly trong kết cấu hệ nhiều lớp mặt đường

BTXM đến sự làm việc của mặt đường, từ đó đưa ra các kiến nghị cần thiết về cấu tạo

hợp lý của lớp cách ly trong điều kiện Việt Nam.

Nghiên cứu tính toán xác định trường nhiệt độ theo chiều sâu và gradient nhiệt độ

giữa bề mặt và đáy tấm BT mặt đường trong điều kiện khí hậu của Việt Nam, phụ thuộc

chiều dày tấm BTXM, trong đó có các tấm BTXM mặt đường có chiều dày lớn như mặt

đường sân bay.

Nghiên cứu tính toán sự cần thiết phải bố trí khe dãn và tính toán khoảng cách bố trí

khe dãn trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

3. Nội dung nghiên cứu:

Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tính toán mặt đường BTXM hệ nhiều lớp

(trường hợp sử dụng lớp móng cứng tham gia chịu kéo uốn cùng mặt đường hoặc trường

hợp tăng cường tấm BTXM trên mặt đường BTXM cũ) có xem xét đến ảnh hưởng của

lớp cách ly và nhiệt độ môi trường;

Nghiên cứu tính toán đánh giá ảnh hưởng của lớp cách ly đến phân bố nội lực trong

các lớp mặt đường BTXM, khuyến nghị lựa chọn chiều dày hợp lý lớp cách ly trong điều

kiện Việt Nam;

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp nghiên cứu thực nghiệm hiện trường, xác định trường

nhiệt độ phân bố theo chiều sâu trong tấm BTXM;

Nghiên cứu tính toán xác định trường nhiệt độ theo chiều sâu và gradient nhiệt độ và

nhiệt độ trung bình theo trong tấm BTXM theo chiều dày tấm, phục vụ tính toán ứng suất

nhiệt trong tấm BT và tính toán sự cần thiết bố trí khe dãn của dãy tấm BT mặt đường

ôtô và sân bay;

Nghiên cứu tính toán thử nghiệm số, đánh giá lượng hóa ảnh hưởng của lớp cách ly

và nhiệt độ môi trường đến sự làm việc của tấm BTXM mặt đường ôtô và sân bay trong

điều kiện khí hậu khu vực miền Bắc Việt Nam.

pdf 163 trang chauphong 16/08/2022 12500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam

Luận án Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
PHẠM DUY LINH 
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC CỦA MẶT 
ĐƯỜNG BTXM ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY TRONG 
ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI – 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
PHẠM DUY LINH 
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC CỦA MẶT 
ĐƯỜNG BTXM ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY TRONG 
ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 
NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
MÃ SỐ: 9.58.02.05 
CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
TẬP THỂ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
 Chữ ký giáo viên hướng dẫn 
1. TS Vũ Đức Sỹ 
2. GS.TS Phạm Cao Thăng 
HÀ NỘI – 2021 
i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các kết quả 
nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực và chưa được ai công bố trong 
bất kỳ công trình nào khác, ngoài những bài báo và nghiên cứu khoa học mà tác giả và 
những người cùng nghiên cứu công bố. 
Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo 
đúng quy định. 
 Tác giả 
Phạm Duy Linh 
ii 
LỜI CẢM ƠN 
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Vũ Đức Sỹ và GS.TS Phạm Cao 
Thăng đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt và giúp đỡ tác giả với những chỉ dẫn khoa học giá 
trị, đồng thời thường xuyên động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá 
trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án. 
Tác giả xin chân thành cảm ơn các Giáo Sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, các chuyên gia và 
các nhà khoa học trong và ngoài trường Đại học Giao thông Vận tải đã chỉ dẫn, đóng góp 
ý kiến để luận án được hoàn thiện. 
Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới trường Đại học Giao thông Vận tải, phòng 
Đào tạo Sau đại học, bộ môn Đường bộ, Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận 
tải, Viện kỹ thuật công trình đặc biệt và Bộ môn Cầu – đường Sân bay – Học viện Kỹ 
thuật Quân sự đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này. 
Tác giả xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo bộ môn Đường ô tô và Sân Bay và Bộ môn 
Đường Bộ – trường Đại học Giao thông Vận tải và các thầy cô giáo đồng nghiệp trong 
Bộ môn đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu thực hiện 
luận án. 
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân đã động 
viên, khích lệ và chia sẻ những khó khăn với tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận 
án. 
 Tác giả 
Phạm Duy Linh 
iii 
MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... I 
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ II 
MỤC LỤC ........................................................................................................... III 
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 
1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ....................................................... 1 
2. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................ 2 
3. Nội dung nghiên cứu: ............................................................................ 2 
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: ........................... 2 
5. Bố cục luận án: ...................................................................................... 3 
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ TÍNH TOÁN MẶT ĐƯỜNG BTXM HỆ NHIỀU 
LỚP DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG BÁNH XE VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI 
TRƯỜNG ............................................................................................................. 4 
1.1. Cấu tạo chung mặt đường BTXM .......................................................... 4 
1.1.1. Cấu tạo điển hình mặt đường BTXM ....................................................... 4 
1.1.2. Nguyên nhân gây hư hỏng làm suy giảm chất lượng khai thác mặt đường 
BTXM ................................................................................................................ 6 
1.2. Tính toán tấm BTXM mặt đường hệ nhiều lớp ...................................... 7 
1.2.1. Các phương pháp tính toán theo quy trình thiết kế của Việt Nam ............ 7 
1.2.1.1 Phương pháp tính toán thiết kế của Việt Nam theo quy trình 22 TCN 223-
95 [2] ................................................................................................................ 7 
1.2.1.2 Phương pháp tính toán thiết kế theo Quy định tạm thời về thiết kế mặt 
đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông QĐ 
3230/2012 [1] ....................................................................................................... 7 
1.2.1.3 Phương pháp tính toán thiết kế mặt đường BTXM nhiều lớp mặt đường 
sân bay theo TCVN 10907-2015 [3] ..................................................................... 9 
1.2.1.4 Một số nghiên cứu tính toán mặt đường BTXM hệ nhiều lớp tại Việt Nam 
[10, 11, 15] ........................................................................................................... 9 
1.2.2. Các phương pháp tính toán thiết kế mặt đường BTXM hệ hai lớp có khe 
nối trên thế giới ................................................................................................... 10 
iv 
1.2.2.1 Tính tấm BT mặt đường theo phương pháp bán thực nghiệm theo 
Westergaard [16, 39] .......................................................................................... 10 
1.2.2.2 Tính tấm bê tông mặt đường theo quy trình thiết kế mặt đường cứng nhiều 
lớp của Nga [52, 55, 62, 67] ................................................................................ 10 
1.2.2.3 Phương pháp tính toán thiết kế theo AASHTO [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 36, 37] ........................................................................................................... 11 
1.2.2.4 Phương pháp cơ học thực nghiệm của Mỹ [33, 42, 45] .......................... 12 
1.2.2.5 Theo cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) [41, 43] .............................. 12 
1.2.2.6 Theo phương pháp tính toán trong quy trình thiết kế của Ấn độ............. 13 
1.2.2.7 Theo quy trình thiết kế mặt đường cứng của Trung Quốc JTG D40-2011 
[78] .............................................................................................................. 14 
1.2.3. Một số phần mềm tính toán kết cấu mặt đường trên nền biến dạng ........ 14 
1.2.4. Nhận xét chung: .................................................................................... 14 
1.3. Tính toán tấm BTXM dưới ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường ........ 15 
1.3.1. Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ với mặt đường BTXM ..................... 15 
1.3.1.1 Gradient nhiệt độ và hiện tượng uốn vồng tấm BTXM do gradient nhiệt 15 
1.3.1.2 Tấm BT bị co dãn khi nhiệt độ thay đổi theo mùa trong năm ................. 17 
1.3.2. Các phương pháp tính toán Gradient nhiệt độ ........................................ 18 
1.3.2.1 Phương pháp tính toán gradient nhiệt theo tiêu chuẩn 22TCN 223-95 [2] .. 
 .............................................................................................................. 18 
1.3.2.2 Phương pháp tính toán gradient nhiệt tấm BTXM theo Quyết định số 
3230/QĐ-BGTVT [1] ......................................................................................... 18 
1.3.2.3 Phương pháp tính toán ứng suất nhiệt tấm BTXM cho mặt đường sân bay 
theo tiêu chuẩn TCVN 10907-2015 [3] ............................................................... 19 
1.3.2.4 Phương pháp tính toán ứng suất nhiệt tấm bê tông xi măng có xét ảnh 
hưởng nhiệt độ theo Mỹ (Theo tiêu chuẩn AASHTO-1998 [21, 22]) .................. 20 
1.3.2.5 Tính toán ảnh hưởng của nhiệt độ trong tấm bê tông xi măng mặt đường 
theo quy trình thiết kế mặt đường BTXM của Nga [52, 58, 65] ........................... 20 
1.3.3. Quy định bố trí khe dãn trên mặt đường BTXM .................................... 23 
1.3.3.1 Theo quy định của hiệp hội mặt đường BTXM Mỹ [22, 25, 26, 27, 30, 31, 
32, 34, 38, 40, 45] ............................................................................................... 23 
1.3.3.2 Theo Cục hàng không liên bang Mỹ [16, 18, 20] ................................... 24 
v 
1.3.3.3 Theo quy trình thiết kế mặt đường của Ấn độ [28, 35] ........................... 24 
1.3.3.4 Theo quy trình thiết kế mặt đường của một số nước khác [17, 34, 45] ... 24 
1.3.3.5 Theo quy trình thiết kế mặt đường BTXM của Nga [52, 53, 55, 56, 62, 
63, 65] .............................................................................................................. 25 
1.3.3.6 Theo quy trình thiết kế mặt đường cứng của Trung Quốc JTG D40/2011 
[78] .............................................................................................................. 25 
1.3.3.7 Trong TCVN 10907/2015 quy định [3]: ................................................ 26 
1.3.3.8 Trong QĐ 3230/2012 quy định bố trí các khe co, dãn dãy tấm mặt đường 
[1] .............................................................................................................. 26 
1.3.3.9 Trong TCVN 9345/2012 [4], quy định bố trí khe dãn trong tấm BTXM 27 
1.3.3.10 Thực tế bố trí khe dãn dãy tấm BTXM mặt đường tại Việt Nam ............ 27 
1.3.4. Một số công trình, các nghiên cứu khác về gradient nhiệt và khoảng cách 
các khe co, dãn mặt đường BTXM ở Việt Nam và trên thế giới .......................... 31 
1.3.5. Nhận xét chung ..................................................................................... 32 
1.4. Những vấn đề cần nghiên cứu làm rõ trong tính toán thiết kế mặt 
đường BTXM trong điều kiện Việt Nam ............................................................ 32 
1.4.1. Ảnh hưởng của lớp cách ly trong kết cấu mặt đường hệ nhiều lớp ......... 32 
1.4.2. Tính toán trường nhiệt độ theo chiều sâu tấm với các tấm có chiều dày 
khác nhau: .......................................................................................................... 32 
1.4.3. Tính toán sự cần thiết và khoảng cách yêu cầu đối với khe dãn trên mặt 
đường BTXM trong điều kiện khí hậu Việt Nam. ............................................... 33 
1.5. Nội dung nghiên cứu của luận án ........................................................ 33 
1.6. Phương pháp nghiên cứu của luận án ................................................. 34 
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA LỚP CÁCH LY 
ĐẾN SỰ LÀM VIỆC MẶT ĐƯỜNG BTXM HỆ NHIỀU LỚP ................................ 35 
2.1. Cơ sở lý thuyết tính toán mặt đường BTXM hệ nhiều lớp có xét ảnh 
hưởng của lớp cách ly ........................................................................................ 35 
2.2. Khảo sát ảnh hưởng của biến dạng của lớp cách ly đến phân bố nội lực 
trong các lớp ... 17,8388.ln(0,04 h+1)+Tbm. 
3. Luận án đã trình bày cơ sở tính toán sự cần thiết bố trí khe dãn trên mặt đường BTXM 
trong điều kiện Việt Nam, và phương pháp tính toán khoảng cách các khe dãn hợp lý trên 
mặt đường BTXM phụ thuộc vào chiều dày tấm mặt đường BTXM và điều kiện khí hậu 
từng khu vực và ứng dụng tính toán sự cần thiết phải bố trí khe dãn và khoảng cách khe dãn 
cho dãy tấm BT mặt đường ô tô và mặt đường sân bay trong điều kiện khí hậu Hà Nội. 
2.Hạn chế của luận án 
Với điều kiện hạn chế trong quá trình làm luận án của NCS, luận án còn tồn tại một số 
hạn chế như sau: 
Khi tính toán khảo sát đánh giá ảnh hưởng của chiều dày lớp cách ly mới tiến hành 
khảo sát một loại kết cấu đại diện. 
Khi thực hiện đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ mới tiến hành thực nghiệm thực 
nghiệm hiện trường, đo trường nhiệt độ trong tấm BTXM dày 40cm tại khu vực TP Hà Nội 
trong thời gian 01 năm. Chưa có điều kiện khảo sát thử nghiệm hiện trường với các chiều 
dày tấm khác nhau với quãng thời gian đủ dài. 
3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 
Để có các nhận xét đầy đủ về mức độ ảnh hưởng của chiều dày lớp cách ly của các loại 
vật liệu khác nhau, cần tiến hành tính toán khảo sát thêm với các loại kết cấu khác nhau. 
Đề xuất nghiên cứu thực nghiệm đo đạc trường nhiệt độ trong các tấm BTXM có chiều 
dày khác nhau ở Hà Nội để khẳng định độ tin cậy của công thức đề xuất. 
Đề xuất nghiên cứu xây dựng cơ sở tính trường nhiệt độ trong tấm BTXM có chiều dày 
khác nhau ở các địa phương khác trong cả nước, phục vụ công tác thiết kế mặt đường 
BTXM tại Việt Nam. 
143 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ THAM GIA ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 
1. Phạm Duy Linh; GS.TS. Phạm Cao Thăng; TS Vũ Đức Sỹ: “Nghiên cứu 
phương pháp tính toán quy đổi lưu lượng trục xe khai thác trong thiết kế kết cấu áo 
đường cứng đường ô tô”. Tạp chí Cầu đường số tháng 9/2017; 
2. Phạm Duy Linh; GS.TS. Phạm Cao Thăng; TS Vũ Đức Sỹ: “Tính toán khe 
dãn mặt đường BTXM thông thương có khe nối trong điều kiện Việt Nam” Tạp chí 
cầu đường số tháng 10/2017; 
3. Hoang Long Nguyen, Cao Thang Pham, Duy Linh Pham, Tuan Anh Pham, 
Duc Phong Pham, and Binh Thai Pham: Designing of concrete pavement expansion 
joints based on climate conditions of Vietnam: De Gruyter-Journal of the Mechanical 
Behavior of Materials số 28 ngày 1/10/2019, (tạp chí Scopus); 
4. Phạm Duy Linh; GS.TS. Phạm Cao Thăng; TS Vũ Đức Sỹ ; TS Lương Xuân 
Chiểu; TS Trần Nam Hưng (2020): “Nghiên cứu thực nghiệm hiện trường xác định 
phân bố nhiệt độ trong tấm BTXM mặt đường khu vực Hà Nội” Tạp chí Cầu đường số 
tháng 6/2020; 
5. Phạm Duy Linh; GS.TS. Phạm Cao Thăng; TS Vũ Đức Sỹ: “Phương pháp tính 
toán mặt đường BTXM hệ nhiều lớp, có xét ảnh hưởng của chiều dày lớp cách ly giữa các 
lớp” Tạp chí GTVT số tháng 6/2020; 
6. Phạm Duy Linh; GS.TS. Phạm Cao Thăng; TS Vũ Đức Sỹ: ”Nghiên cứu tính 
toán Gradient nhiệt độ và nhiệt độ trung bình trong tấm BTXM mặt đường, trong điều 
kiện khí hậu Việt Nam” Tạp chí GTVT số tháng 8/2020 
144 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. QĐ 3230/2012- Quy trình tạm thời về thiết kế mặt đường BTXM. 
2. 22TCN 223-95- Quy trình thiết kế mặt đường cứng đường ô tô. 
3. TCVN 10907/2015- Thiết kế mặt đường sân bay. 
4. TCVN 9345/2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Hướng dẫn kỹ thuật 
phòng chống nứt dưới tác dụng của khí hậu nóng ẩm. 
5. TCCS- Kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM sân bay. 
6. Đề tài cấp nhà nước: KC10-06 (1996): Công nghệ mới trong xây dựng và sửa 
chữa mặt đường băng sân bay- nguyên nhân xuất hiện các đường nứt tấm BTXM 
mặt đường các sân bay phía Nam. 
7. Ngô Hà Sơn- Luận án tiến sỹ kỹ thuật (1995): Ứng suất nhiệt trong mặt đường 
BTXM sân bay. 
8. Nguyễn Duy Đồng- Luận án tiến sỹ kỹ thuật (2007): Nghiên cứu sự làm việc 
của mặt đường cứng sân bay trong điều kiện nhiệt độ Việt Nam. 
9. Nguyễn Hoàng Long - Luận án tiến sỹ kỹ thuật (2011): Nghiên cứu một số vấn 
đề về độ tin cậy của mặt đường ô tô và sân bay. 
10. Nguyễn Hồng Minh - Luận án tiến sỹ (2007): Đánh giá chất lượng, xác định 
tuổi thọ công trình mặt đường BTXM sân bay. 
11. Nguyễn Văn Liên: (NXB XD 2002) Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi. 
Bài toán tiếp xúc. 
12. Phạm Đăng Nguyên- Luận án tiến sỹ kỹ thuật (2017): Nghiên cứu một số 
thông số thiết kế tấm BTXM mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung 
Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO. 
13. Phạm Huy Khang - Luận án tiến sỹ kỹ thuật ”Nghiên cứu kết cấu và tính toán 
mặt đường BTXM có độn thêm cốt liệu lớn”. 
14. - Phạm Cao Thăng, NXB XD Hà Nội 2014: Tính toán thiết kế các kết cấu mặt 
đường. 
15. Phạm Cao Thăng- NXB XD 2007 : Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và 
đường ô tô. 
16. Advisory Circular of FAA, 2004. Use of Nondestructive Testing in the 
Evaluation of Airport Pavements. 
17. Aerodrome Degign Manual International Civil Aviation Organization (ICAO) 
– Part 3 – Pavements – Second Edition. 
18. Robert Horonjeff - Fourth Edition 1993 -Planning & Design of Airports. 
19. Yang H. Huang (2004). Pavement Analysis and Design. Univesity of 
Kentucky. 
20. Norbert Delatte -Concrete Pavement Design, Construction and Perfomance. 
21. Taylor & Francis 2006– T. F. Fwa –The Handbook of Highway Engineering. 
145 
22. Geoffrey Griffthf and Nich Thom- Concrete Pavement Design – Guidance 
Notes. 
23. Guidelines for the Design of plain Jointed Rigid Pavements for Highways- IRC 
58 2002 
24. Planning & Design of Airports- Robert Horonjeff. Fourth Edition 1993 
25. The American Association of State Highway and Transportaiton Officianls- 
AASHTO 1998 
26. The American Association of State Highway and Transportaiton Officianls - 
AASHTO 1986 
27. Guide for Design and Construction of New Jointet Plain Concrete Pavements 
(JPCPs). Divisuon of Design- office of Pavement Design and Analysis Branch- 
2008 
28. American Association of State Highway and Trancportation Officials 
(AASHTO) 
29. American Concrete Pavement Association. Concrete Information - Design and 
Construction of Joints for Concrete Streets 
30. Eri Susanto Hariyady, Kharisma Putri Aurum, Bambang S. Subagio. 
Theoretical Study of Bonding Condition at the Interface between Asphalt 
Pavement Layers 
31. Muslich, Sutanto (2010) Assessment of bond between asphalt layers. PhD 
thesis, University of Nottingham 
32. Johan Söderqvis- Design of Concrete Pavements – Design Criteria for Plain 
and Lean Concrete 
33. Concrete Paving Technology- Concrete Intersection: Guide for Design and 
Construction 
34. IRC 58-2002. Guidelines for the Design of Plain Joited Rigid Pavements for 
Highways 
35. American Association of State Highway and Transportation Officials. 
Executive committee 2007/2008- Mechanistic-empirical pavement design guide 
(MEPDG) 
36. American Concrete Pavement Association- Where do I need to use isolation or 
expansion joints in concrete pavement 
37. Federal Hihway Administration : Technical Advisory Subject - Concrete 
Pavement Joints -January 2019 
38. J. M. Gregory – The omission of expansion joints from concrete pavements: 
Summary of experience and recommendations 
39. ACI-224.3R-95/2011- Joints in Concrete Construction- Grant T.Hallvorsen 
40. Division of Design Office of Pavement Design Pavement Design & Analysis 
Branch Guide for Design and Construction of New Jointed Plain Concrete 
Pavements (JPCPs) 
146 
41. Rajib B. Mallick and Tahar El-Korchi. Pavement Engineering Principles and 
Practice Second Edition 
42. Xi Luo. Dynamic response of overlay pavement due to moving load-2016 
43. ACI 330R-08. Guide for the Design and Construction of Concrerte pavements. 
Reported by ACI Comitete 330 
44. Devinder Kamar Yadav- Aircraft - Runway Interaction and an Insight into 
Evolving Civil Aviation Regulations. 2013 
45. Mechanistic empirical pavement design guide. A manual of practice American 
Association of State Highway and Transportation Officials (2015) 
46. Brian Killingsworth. Concrete Jointing and Details: Thickness is Only the 
Start 
47. Guide for the Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated 
Pavement Structures. 2003 
48. ME- Pavement Design Manual – Colorado Deparment of Transportation 2018 
49. Pavement Project- Hadeel AL-Rasheed- 2001 
50. Animesh Das- Analysis of Pavement Sructures. CRC Press. 
51. Sanjeev Kuma Suman and Sunita Kumari. Analysis of Rigid Pavement Built 
With Multi-Layer Concrete Slabs Resting on Pasternak Foundation. 2017. 
52. Руководство по проектированию конструкций аэродромных покрытий. 
Министерство транспорта российской федерации- М. 2004 
53. СП 121.13330.2012 - Строитеьные нормы и правила- Аэродромы. М 2012 
54. Родоский Б.С. - Цементобетонные покрытия в СЩА 
55. ВСН 197 - 91 - Проектирование жестких дорожных одежд- М 1992 
56. Руководство по проектированию Аэродромов. Doc 9157-AN/901 
57. Смирнов А.В. Расчет дорожных конструкций автомагистралей на 
прочность и выносливость. Омск 2012 
58. Кульчицки В.А. Аэродромые покрытия. Современный взгляд. М 2002 
59. Строитеьные нормы и правила- Аэродромы - СНиП 2.-5.08.85 
60. Строитеьные нормы и правила- Аэродромы - СНиП 32.-03-96 
61. Горб Александр Михайлович- Совершенствование аналитических 
методов расчёта конструкций промышленных полов из цементобетона, 
расположенных на упругом грунтовом основании в случае 
использования модели местных упругих деформаций 
62. Левицкий Е.Ф. Бетонные покрытия автомобильеых дорог 
63. В.А. Сабуренкова, А.П. Степущинн. Методы расчета конструкций 
аэродромых покрытий-2015 
64. N0 OC 1066. Методические Рекомендации по Проектирование жестких 
дорожных одежд- М 2004 (Взамен BCH 197-91) 
65. Глущков Г.И. Повыщение Научно-техническиого уровня Пооектирования 
покрытий Аэродромов. М 1999 
147 
66. Горецкий Л.И. Теория и расчета цементобетоных покрытий на 
температурные воздействия. М.1985 
67. Глущков Г.И. Жеские покрытия аэродромов и автомобильных дорог.М 
1994. 
68. Горецкий Л.И. Эсплуатация Аэродромов. М 1986 
69. Тоцкий О.Н. Соверщенствование расчетной модели многослойных 
покрытий аэродромов. Сборник научных трудов- М1983. 
70. Синицын А.П. Расчет балок и плит на упругом основании за презелом 
упругости. М 1984. 
71. Глущков Г.И Изыскания и проектирование аэродромов, М., 1981. 
72. Тимощенко С.П. Плита и оболочки. М. Наука 1979. 
73. СП 121.13330.2012 - нормы проектирования и распространяется на вновь 
строящиеся, расширяемые и реконструируемые сооружения аэродромов. M 
2012. 
74. Родоский Б.С. (Internet Laboratories, Inc., США) - Цементобетонные 
покрытия в СЩА. 
75. Методические рекомендации по проектированию жестских дорожных 
одежд. OMCK 2008. 
76. Кульчицкий В.А.Макагонов В.А. Аэродромные покрытия современный 
взгляд. М 2002. 
77. RDO Asphalt 09- Richtlinien Fuer Die Rechnerrische Dimensionierung Des 
Oberbaus Von Verkehrsflaechen Mit Asphaltdeckschicht. FGSV-2009. 
78. .Specifications for 
Dign of Highway Cement Concrete Pavement. JTG D40-2011. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_danh_gia_mot_so_yeu_to_anh_huong_den_chat.pdf
  • pdf02-Tom tat(TV).pdf
  • pdf03- tom tat TA.pdf
  • doc04. Thông tin đóng góp của LA TV.doc
  • docx05. Thông tin đóng góp của luận án TA.docx